Machine Learning is the process of training a machine with specific data to make inferences. Makine öğrenmesi modellerinin daha hızlı bir şekilde oluşturulması, eğitilmesi ve dağıtılması için geliştiricileri ve veri mühendislerini çeşitli verimli deneyimlerle güçlendirin. It supports both code-first and low-code experiences. Accelerate productivity with built-in integration with Azure services such as Azure Synapse Analytics, Cognitive Search, Power BI, Azure Data Factory, Azure Data Lake, and Azure Databricks. Uygulama oluşturma, dağıtma ve yönetme için Visual Studio’ya erişim, Azure kredileri, Azure DevOps ve çok sayıda diğer kaynak. Hızlı başlangıçları ve geliştirici kaynaklarını edinin. Belgeleri ve hızlı başlangıç kılavuzlarını keşfedin. TensorFlow, Spark ve Kubernetes kullanarak Azure’da otomatik ve yüksek oranda ölçeklenebilir uçtan uça makine öğrenmesi modelleri ve işlem hatları oluşturmaya yönelik uzman tekniklerinde uzmanlaşın. Create one! Enterprise-grade machine learning service to build and deploy models faster. Microsoft Azure Machine Learning (Azure ML) service is part of Cortana Intelligence Suite that enables predictive analytics and interaction with data using natural language and speech through Cortana. Explore the documentation and tutorials. Azure Machine Learning offers a managed environment to host Jupyter notebooks that takes care of these problems and allows you to focus on data science. This comprehensive e-book from Packt, Principles of Data Science, helps fill in the gaps. Responsible ML capabilities – understand models with interpretability and fairness, protect data with differential privacy and confidential computing, and control the ML lifecycle with audit trials and datasheets. HTML5 videolarını destekleyen bir web tarayıcısına yükseltmeniz de önerilir. Those stores exceeded their revenue plans by over 200 percent in December, the height of our season, and within months of opening were among the best-performing stores in their districts.". Automatically maintain audit trails, track lineage and use model datasheets to enable accountability. SAS, Azure Machine Learning’i kullanarak el ile uygulanan yöntemler aracılığıyla mümkün olmayan bir doğrulukla sahtekarlığı tanımlamaktadır. We’re going to introduce you to a new tool to add to your data science toolkit, Azure Machine Learning Studio. There are no additional fees associated with Azure Machine Learning. aml-workspace This action requires an Azure Machine Learning workspace to be present. Using Azure Machine Learning. It provides a centralized place for data scientists and developers to work with all the artifacts for building, training and deploying machine learning models. Azure Open Datasets, now in preview, offers access to curated datasets. Modelleri oluşturup dağıtmak ve çalıştırmaları izlemek için yerleşik R desteği ve RStudio Server (Açık Kaynak sürümü) tümleştirmesi. Azure Synapse Analytics, Bilişsel Arama, Power BI, Azure Data Factory, Azure Data Lake ve Azure Databricks gibi Azure hizmetleriyle yerleşik tümleştirme ile üretkenliği hızlandırın. Use familiar frameworks like PyTorch, TensorFlow, and scikit-learn, or the open and interoperable ONNX format. MLflow, Kubeflow, ONNX, PyTorch, TensorFlow, Python ve R dahil olmak üzere açık kaynaklı çerçeve ve programlama dilleri için sınıfının en iyisi düzeyde destek. Preserve data privacy throughout the machine learning lifecycle with differential privacy techniques and use confidential computing to secure ML assets. Azure Machine Learning. Makine öğrenmesi modelinizi bulutta veya uçta dağıtın, performansı izleyin ve gerektiği zaman tekrar eğitin. Deploy your machine learning model to the cloud or the edge, monitor performance, and retrain it as needed. It can be farmed out to a huge compute cluster, and it can be done in minutes. This action is one in a series of actions that can be used to setup an ML Ops process. Machine learning is a critical business operation for many organizations. The Azure Machine Learning studio is the top-level resource for the machine learning service. Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads. Use the central registry to store and track data, models, and metadata. In this course about Azure Machine Learning bootcamp, you will learn the concepts of the Azure Machine learning from a professional point of view.. Build and deploy models securely with capabilities like network isolation and Private Link, role-based access control for resources and actions, custom roles, and managed identity for compute resources. Görsel makine öğrenmesiyle çalışmaya başlamak için kod gerektirmeyen tasarımcıyı kullanın veya otomatik makine öğrenmesi ile model oluşturma sürecini hızlandırıp yüksek oranda doğru modeller oluşturmak için yerleşik özellik mühendisliği, algoritma seçimi ve hiper parametre temizleme özelliklerine erişin. Değişiklik gizliliği ile verileri koruyun. By using Azure Machine Learning, SAS is accurately identifying fraud with proficiency that wasn’t possible through manual methods. Access state-of-the-art responsible ML capabilities to understand protect and control your data, models and processes. CPU and GPU clusters can be shared across a workspace and automatically scale to meet your ML needs. Introduction. Use ML pipelines to build repeatable workflows, and use a rich model registry to track your assets. The Azure Machine Learning Service lets data scientists scale, automate, deploy, and monitor the machine learning pipeline with many advanced features.. Azure Machine Learning (Azure ML) is a cloud-based service for creating and managing machine learning solutions. Find quickstarts and developer resources. Ağ yalıtımı ve Özel Bağlantı, kaynak ve eylemlere yönelik rol tabanlı erişim denetimi, özel roller ve işlem kaynakları için yönetilen kimlik gibi özellikler sayesinde modelleri güvenli bir şekilde oluşturup dağıtın. In this course of Machine Learning using Azure Machine Learning, we will make it even more exciting and fun to learn, create and deploy machine learning models. Azure Machine Learning Studio: Azure Machine Learning Service: No coding is required. Şu anda önizleme aşamasında olan Azure Açık Veri Kümeleri düzenlenmiş veri kümelerine erişim sunar. Veriler üzerinde çalışma yapmış olan kişilerin çoğu bu becerilerden bir veya iki tanesini geliştirmiştir ancak veri bilimi için üçü de şarttır. In the case of retroactively registering a flight for EuroBonus miles—a common source of fraud—the new system predicts fraud with 99 percent accuracy. Modelin nasıl oluşturulduğunu anlamak için model yorumlanabilirliğini kullanın. Automatically capture lineage and governance data. EuroBonus milleri karşılığında geçmişe dönük olarak bir uçuşa kaydolma vakasında (yaygın bir sahtekarlık kaynağı) yeni sistem, sahtekarlığı %99 doğrulukla tahmin ediyor. Manage and monitor runs or compare multiple runs for training and experimentation. Azure Machine Learning is a separate and modernized service that delivers a complete data science platform. Çalışma alanı; Günlükler, ölçümler, çıktılar ve betiklerinizin bir anlık görüntüsü dahil … En popüler Azure ürünlerinden bazılarını keşfedin, Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın, Azure’da sunulan en iyi sanal masaüstü deneyimi, Bulutta yönetilen, her zaman güncel SQL örneği, Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun, Her ölçekte açık API’lerle hızlı NoSQL veritabanı, Canlı oyun oluşturma ve çalıştırmaya yönelik eksiksiz LiveOps arka uç platformu, Kubernetes dağıtımı, yönetimi ve işlemlerini kolaylaştırın, Bağlama göre etkileşim olanağı sağlayan akıllı API özellikleri ekleyin, Azure’da kuantum etkisi deneyimini hemen yaşayın, Herhangi bir geliştirici ve herhangi bir senaryo içi yapay zeka özelliklerini kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturun, İsteğe bağlı olarak ölçeklenen akıllı, sunucusuz robot hizmeti, Modelleri oluşturun, eğitin ve buluttan uca dağıtın, Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu, Mobil uygulama ve web uygulaması geliştirme için yapay zeka destekli bulut arama hizmeti, Herhangi bir türdeki, hacimdeki veya hızdaki verileri toplayın, depolayın, işleyin, analiz edin ve görselleştirin, Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti, Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın, Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay, Uygulamalardan ve cihazlardan hızlı veri akışlarında gerçek zamanlı analiz, Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri, Hizmet olarak kurumsal düzeyde analiz altyapısı, Tümleşik araç paketiyle blok zinciri tabanlı uygulamalar derleyin ve yönetin, Konsorsiyum blok zinciri ağları oluşturup bunları yönetin ve genişletin, Buluttaki blok zinciri uygulamaları kolayca prototip haline getirin, Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin, Bulut işlem kapasitesi ve isteğe bağlı ölçeklendirme özelliklerine erişim elde edin ve sadece kullandığınız kaynaklar için ödeme yapın, Binlerce Linux ve Windows sanal makinesi yönetin ve ölçeklendirin, VMware ile birlikte oluşturulup işletilen ve tam olarak yönetilen bir Spring Cloud hizmeti, Windows ve Linux için Azure VM'lerinizi barındıracak, ayrılmış bir fiziksel sunucu, Bulut ölçeğinde iş zamanlaması ve bilgi işlem yönetimi, Kurumsal SQL Server uygulamalarını bulutta barındırın, Tümleşik araçları kullanarak kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı geliştirin ve yönetin, Kapsayıcıları Azure üzerinde, sunucu yönetmeye gerek kalmadan kolayca çalıştırın, Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin, Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin, İşinizle ölçeklendirilebilen kapsayıcılı web uygulamalarını kolayca dağıtın ve çalıştırın, Red Hat ile birlikte işletilen ve tam olarak yönetilen OpenShift hizmeti, Hızlı büyümeyi destekleyin; güvenli, kurumsal sınıf ve tam olarak yönetilen veritabanı hizmetleriyle daha hızlı bir şekilde yenilik gerçekleştirin, Tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL, Tam olarak yönetilen, ölçeklenebilir MySQL Veritabanı, Yüksek aktarım hızına ve düşük gecikme süresine sahip şekilde verileri önbelleğe alma olanağıyla uygulamaları hızlandırma, Şirket içi veritabanının buluta geçişini basitleştirin, Sürekli teslimatlar için basit ve güvenilir araçlarla yenilikleri daha hızlı bir şekilde sunun, Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler, Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platform ve buluta dağıtın, Ekipleriniz arasında işleri planlayın, izleyin ve tartışın, Projeniz için sınırsız ve bulutta barındırılan özel Git depoları alın, Paket oluşturun, paketleri barındırın ve ekibinizle paylaşın, El ile ve keşif testi araç seti ile güvenle test edin ve gönderin, Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun, En sevdiğiniz DevOps araçlarını Azure ile kullanın, Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı, Dilediğiniz platform veya dili kullanarak bulut uygulamaları oluşturun, yönetin ve bu uygulamaları sürekli olarak kullanıma sunun, Bulutta uygulama geliştirmeye yönelik güçlü ve esnek bir ortam, Bulut geliştirme işlemleri için güçlü ve basit bir kod düzenleyicisi, Her yerden erişebileceğiniz bulut destekli geliştirme ortamları, Dünyanın lider geliştirici platformu Azure ile sorunsuzca tümleştirildi. The studio integrates with the Azure Machine Learning SDK for a seamless experience. ", "The automated machine learning capabilities in Azure Machine Learning save our data scientists from doing a lot of time-consuming work, which reduces our time to build models from several weeks to a few hours.". Beceri düzeyi fark etmeksizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan araçları kullanarak makine öğrenmesi modellerinizi hızla oluşturun ve dağıtın. Packt tarafından sunulan Principles of Data Science (Veri Bilimi İlkeleri) adlı bu e-kitap, eksik noktaların tamamlanması konusunda yardımcı olabilir. Makine öğrenmesi destekli etiketleme sayesinde verileri hızla hazırlayın, etiketleme projelerini yönetip izleyin ve yinelemeli görevleri otomatikleştirin. Access Visual Studio, Azure credits, Azure DevOps, and many other resources for creating, deploying, and managing applications. Get built-in support for open-source tools and frameworks for machine learning model training and inferencing. No account? Learn how to train, deploy, & manage machine learning models, use AutoML, and run pipelines at scale with Azure Machine Learning. This Excel add-in enables you to use web services published by Microsoft Azure Machine Learning. Prepare data quickly, manage and monitor labeling projects and automate iterative tasks with machine learning assisted labeling. FedRAMP High ile DISA IL5’i de içeren 60 sertifikasyona yayılmış kapsamlı bir portföyle uyumluluğu düzenleyin. Azure ML service is a cloud based service used to train,deploy and manage machine learning models leveraging the scale provided by cloud. Verilerinizi, modellerinizi ve süreçlerinizi korumak ve denetlemek için en gelişmiş sorumlu ML özelliklerine erişin. Ücretsiz bir Azure hesabına kaydolarak anında erişim ve $200 değerinde kredi elde edin. Get model transparency at training and inferencing with interpretability capabilities. Not defterlerinde işlemleri hızla başlatıp işlem ve çekirdekleri kolaylıkla değiştirin. Farklılık ölçümleri aracılığıyla model eşitliğini değerlendirin ve eşitsizliği azaltın. Azure Machine Learning studio is a web portal in Azure Machine Learning for low-code and no-code options for model training, deployment, and asset management. Ayrıntılı rol tabanlı erişimle, özel rollerle ve yerleşik kimlik doğrulaması mekanizmalarıyla kaynaklarınıza erişimi koruyun. CPU ve GPU kümeleri çalışma alanı genelinde paylaşılabilir ve ML ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde otomatik olarak ölçeklendirilir. It is a coding environment. Not defterlerinden veya sürükleyip bırakma yöntemiyle kullanılan tasarımcıdan faydalanarak model de yazabilirsiniz. 10 Minutes demonstration of how to use Machine Learning to train an algorithm to predict a person's income and publish it as a web service. We have the full freedom over our ML algorithms or any free library. ", "If I have 200 models to train—I can just do this all at once. Email, phone, or Skype. Veri dönüştürme, model eğitme ve değerlendirme için veya birkaç tıklamayla ML işlem hatları oluşturup yayımlamak için modüller içeren tasarımcıyı kullanın. Azure Machine Learning Service is a cloud-based platform-as-a-service offering by Microsoft Azure. "The model we deployed on Azure Machine Learning helped us choose the three new retail locations we opened in 2019. IntelliSense’i ve not defterlerindeki kod düzenleme özelliklerini kullanın, ekibinizle paylaşın ve işbirliği yapın. Better manage resource allocations for Azure Machine Learning Compute with workspace and resource level quota limits. Yönetim ML iş akışlarını kurumsal kullanıma hazır bir şekilde yönetmek için makine öğrenmesi modellerinin profilini oluşturun, bunları doğrulayın ve buluttan uca kadar istediğiniz yere dağıtın. Eğitim ve çıkarım sırasında model davranışını açıklayın; model sapmasını algılayıp ortadan kaldırarak eşitliğe uygun oluşturun. It has a drag-and-drop environment. Learn how to configure machine learning pipelines in Azure, identify use cases for Automated Machine Learning, and use the Azure ML SDK to design, create, and manage machine learning pipelines in Azure. ", "We see Azure Machine Learning and our partnership with Microsoft as critical to driving increased adoption and acceptance of AI from the regulators. Models are built as “Experiments” using data that you upload to your workspace, where you apply analysis modules to train and evaluate the model. Azure Machine Learning automatically allocates compute nodes in the compute target, loads them with container images containing Minecraft and simulation code, and starts running the training script. Azure Machine Learning AML Team. Azure Machine Learning is an enterprise-grade service to rapidly build and deploy machine learning models. Protect data with differential privacy. It provides a centralized place for data scientists and developers to work with all the artifacts for building, training and deploying machine learning models. PyTorch, TensorFlow ve scikit-learn gibi alışık olduğunuz çerçeveleri veya açık ve birlikte çalışma özelliği sunan ONNX biçimini kullanın. Tutorials, code examples, API references, and more show you how. Explore some of the most popular Azure products, Provision Windows and Linux virtual machines in seconds, The best virtual desktop experience, delivered on Azure, Managed, always up-to-date SQL instance in the cloud, Quickly create powerful cloud apps for web and mobile, Fast NoSQL database with open APIs for any scale, The complete LiveOps back-end platform for building and operating live games, Simplify the deployment, management, and operations of Kubernetes, Add smart API capabilities to enable contextual interactions, Create the next generation of applications using artificial intelligence capabilities for any developer and any scenario, Intelligent, serverless bot service that scales on demand, Build, train, and deploy models from the cloud to the edge, Fast, easy, and collaborative Apache Spark-based analytics platform, AI-powered cloud search service for mobile and web app development, Gather, store, process, analyze, and visualize data of any variety, volume, or velocity, Limitless analytics service with unmatched time to insight, Provision cloud Hadoop, Spark, R Server, HBase, and Storm clusters, Hybrid data integration at enterprise scale, made easy, Real-time analytics on fast moving streams of data from applications and devices, Massively scalable, secure data lake functionality built on Azure Blob Storage, Enterprise-grade analytics engine as a service, Receive telemetry from millions of devices, Build and manage blockchain based applications with a suite of integrated tools, Build, govern, and expand consortium blockchain networks, Easily prototype blockchain apps in the cloud, Automate the access and use of data across clouds without writing code, Access cloud compute capacity and scale on demand—and only pay for the resources you use, Manage and scale up to thousands of Linux and Windows virtual machines, A fully managed Spring Cloud service, jointly built and operated with VMware, A dedicated physical server to host your Azure VMs for Windows and Linux, Cloud-scale job scheduling and compute management, Host enterprise SQL Server apps in the cloud, Develop and manage your containerized applications faster with integrated tools, Easily run containers on Azure without managing servers, Develop microservices and orchestrate containers on Windows or Linux, Store and manage container images across all types of Azure deployments, Easily deploy and run containerized web apps that scale with your business, Fully managed OpenShift service, jointly operated with Red Hat, Support rapid growth and innovate faster with secure, enterprise-grade, and fully managed database services, Fully managed, intelligent, and scalable PostgreSQL, Accelerate applications with high-throughput, low-latency data caching, Simplify on-premises database migration to the cloud, Deliver innovation faster with simple, reliable tools for continuous delivery, Services for teams to share code, track work, and ship software, Continuously build, test, and deploy to any platform and cloud, Plan, track, and discuss work across your teams, Get unlimited, cloud-hosted private Git repos for your project, Create, host, and share packages with your team, Test and ship with confidence with a manual and exploratory testing toolkit, Quickly create environments using reusable templates and artifacts, Use your favorite DevOps tools with Azure, Full observability into your applications, infrastructure, and network, Build, manage, and continuously deliver cloud applications—using any platform or language, The powerful and flexible environment for developing applications in the cloud, A powerful, lightweight code editor for cloud development, Cloud-powered development environments accessible from anywhere, World’s leading developer platform, seamlessly integrated with Azure. Azure Machine Learning can be used for any kind of machine learning, from classical ml to deep learning, supervised, and unsupervised learning. You can author new models and store your compute targets, models, deployments, metrics, and run histories in the cloud. Azure Machine Learning Service is an enterprise-level service for building and deploying machine learning models. Best-in-class support for open-source frameworks and languages including MLflow, Kubeflow, ONNX, PyTorch, TensorFlow, Python, and R. Rapidly build and deploy machine learning models using tools that meet your needs regardless of skill level. Azure Machine Learning Studio, makine öğrenmesi hizmetine yönelik en üst düzey kaynaktır. Azure Machine Learning documentation. Those stores exceeded their revenue plans by over 200 percent in December, the height of our season, and within months of opening were among the best-performing stores in their districts.". 4.0 (67 Ratings) Get it now. This guide will discuss hosting, creating and using Jupyter notebooks with Python. Use model interpretability to understand how the model was built. Excel. Accelerate time to market and foster team collaboration with industry-leading MLOps—DevOps for machine learning. Eğitim sunup modelleri hızla test etmek, doğrulamak ve dağıtmak için yönetilen işlemi kullanın. IntelliSense, kolay işlem başlatma ve çekirdek değiştirme ile çevrimdışı not defteri düzenleme sayesinde üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Use designer with modules for data transformation, model training and evaluation, or to create and publish ML pipelines with a few clicks. Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads. Tüm beceri düzeylerine yönelik üretkenlik: İşbirliğine uygun yerleşik not defterleri ve tek tıklamayla elde edilen Jupyter deneyimi ile kod yazın, daha hızlı model geliştirmek için sürükle bırak yöntemiyle çalışan tasarımcıyı veya otomatik makine öğrenmesini kullanın. Uygulamaları hızla oluşturmak için güçlü ve az kodlu bir platform, İhtiyaç duyduğunuz SDK'leri ve komut satırı araçlarını edinin, Mobil ve masaüstü uygulamalarınızı devamlı olarak derleyin, test edin, dağıtın ve izleyin. Bu videoyu görüntüleyebilmek için lütfen JavaScript’i etkinleştirin. Azure Machine Learning studio is a web portal in Azure Machine Learning that contains low-code and no-code options for project authoring and asset management. İş akışlarını uygulamak amacıyla işleri ve GitHub Actions’ı izlemek için Git’i kullanın. İşlem kümelerini güçlendirmek, çok aracılı senaryoları desteklemek, açık kaynak RL algoritmalarına, çerçevelerine ve ortamlarına erişmek için pekiştirmeye dayalı öğrenmeyi ölçeklendirin. Manage governance with policies, audit trails, quota and cost management. A powerful, low-code platform for building apps quickly, Get the SDKs and command-line tools you need, Continuously build, test, release, and monitor your mobile and desktop apps. Modelleri daha hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmak için kurumsal sınıf makine öğrenmesi. Azure Machine Learning Studio approaches custom model building through a drag-and-drop graphical user interface. "With MLOps capabilities in Azure Machine Learning, we've improved bus departure predictions by 74 percent, and riders spend 50 percent less time waiting. Scale reinforcement learning to powerful compute clusters, support multi-agent scenarios, access open source RL algorithms, frameworks and environments. ", "We see Azure Machine Learning and our partnership with Microsoft as critical to driving increased adoption and acceptance of AI from the regulators. You will learn how to find, import, and prepare data, select a machine learning algorithm, train, and test the model, and deploy a complete model to an API. Veri, model ve meta verileri depolayıp izlemek için merkezi kayıt defterini kullanın. Tek tıklamayla elde edilen Jupyter deneyimine sahip yerleşik not defterleri. Machine learning where coding is optional! Mevcut DevOps işlemleriyle tümleştirilebilen ve ML yaşam döngüsünün tamamlanmasını yönetmenize yardımcı olan güçlü MLOps işlevleri. Sektör lideri MLOps olan makine öğrenmesi için DevOps ile pazarlama süresini kısaltıp takımlar arasında işbirliği yapılmasına olanak tanıyın Sorumlu ML için tasarlanan güvenli ve güvenilir bir platformda yenilik yapın. You will get tips, best practices, and It allows us to create, test, manage, deploy, or monitor ML models in a scalable cloud-based environment. Bring Azure services and management to any infrastructure, Put cloud-native SIEM and intelligent security analytics to work to help protect your enterprise, Build and run innovative hybrid applications across cloud boundaries, Unify security management and enable advanced threat protection across hybrid cloud workloads, Dedicated private network fiber connections to Azure, Synchronize on-premises directories and enable single sign-on, Extend cloud intelligence and analytics to edge devices, Manage user identities and access to protect against advanced threats across devices, data, apps, and infrastructure, Azure Active Directory External Identities, Consumer identity and access management in the cloud, Join Azure virtual machines to a domain without domain controllers, Better protect your sensitive information—anytime, anywhere, Seamlessly integrate on-premises and cloud-based applications, data, and processes across your enterprise, Connect across private and public cloud environments, Publish APIs to developers, partners, and employees securely and at scale, Get reliable event delivery at massive scale, Bring IoT to any device and any platform, without changing your infrastructure, Connect, monitor and manage billions of IoT assets, Create fully customizable solutions with templates for common IoT scenarios, Securely connect MCU-powered devices from the silicon to the cloud, Build next-generation IoT spatial intelligence solutions, Explore and analyze time-series data from IoT devices, Making embedded IoT development and connectivity easy, Bring AI to everyone with an end-to-end, scalable, trusted platform with experimentation and model management, Simplify, automate, and optimize the management and compliance of your cloud resources, Build, manage, and monitor all Azure products in a single, unified console, Streamline Azure administration with a browser-based shell, Stay connected to your Azure resources—anytime, anywhere, Simplify data protection and protect against ransomware, Your personalized Azure best practices recommendation engine, Implement corporate governance and standards at scale for Azure resources, Manage your cloud spending with confidence, Collect, search, and visualize machine data from on-premises and cloud, Keep your business running with built-in disaster recovery service, Deliver high-quality video content anywhere, any time, and on any device, Build intelligent video-based applications using the AI of your choice, Encode, store, and stream video and audio at scale, A single player for all your playback needs, Deliver content to virtually all devices with scale to meet business needs, Securely deliver content using AES, PlayReady, Widevine, and Fairplay, Ensure secure, reliable content delivery with broad global reach, Simplify and accelerate your migration to the cloud with guidance, tools, and resources, Easily discover, assess, right-size, and migrate your on-premises VMs to Azure, Appliances and solutions for data transfer to Azure and edge compute, Blend your physical and digital worlds to create immersive, collaborative experiences, Create multi-user, spatially aware mixed reality experiences, Render high-quality, interactive 3D content, and stream it to your devices in real time, Build computer vision and speech models using a developer kit with advanced AI sensors, Build and deploy cross-platform and native apps for any mobile device, Send push notifications to any platform from any back end, Simple and secure location APIs provide geospatial context to data, Build rich communication experiences with the same secure platform used by Microsoft Teams, Connect cloud and on-premises infrastructure and services to provide your customers and users the best possible experience, Provision private networks, optionally connect to on-premises datacenters, Deliver high availability and network performance to your applications, Build secure, scalable, and highly available web front ends in Azure, Establish secure, cross-premises connectivity, Protect your applications from Distributed Denial of Service (DDoS) attacks, Satellite ground station and scheduling service connected to Azure for fast downlinking of data, Protect your enterprise from advanced threats across hybrid cloud workloads, Safeguard and maintain control of keys and other secrets, Get secure, massively scalable cloud storage for your data, apps, and workloads, High-performance, highly durable block storage for Azure Virtual Machines, File shares that use the standard SMB 3.0 protocol, Fast and highly scalable data exploration service, Enterprise-grade Azure file shares, powered by NetApp, REST-based object storage for unstructured data, Industry leading price point for storing rarely accessed data, Build, deploy, and scale powerful web applications quickly and efficiently, Quickly create and deploy mission critical web apps at scale, A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability, Provision Windows desktops and apps with VMware and Windows Virtual Desktop, Citrix Virtual Apps and Desktops for Azure, Provision Windows desktops and apps on Azure with Citrix and Windows Virtual Desktop, Get the best value at every stage of your cloud journey, Learn how to manage and optimize your cloud spending, Estimate costs for Azure products and services, Estimate the cost savings of migrating to Azure, Explore free online learning resources from videos to hands-on-labs, Get up and running in the cloud with help from an experienced partner, Build and scale your apps on the trusted cloud platform, Find the latest content, news, and guidance to lead customers to the cloud, Get answers to your questions from Microsoft and community experts, View the current Azure health status and view past incidents, Read the latest posts from the Azure team, Find downloads, white papers, templates, and events, Learn about Azure security, compliance, and privacy, Learn how Azure Machine Learning is helping customers stay ahead of challenges.
Stamp Act Congress Drawing, Eggshell Chemical Formula, Maxwell, 2013 Qualitative Research Design Pdf, Oversized Cowl Crochet Pattern, Epipremnum Pinnatum Care, Options Breakeven Calculator, Amaryllis Worm Moth, How To Ripen Navel Oranges, Lemon Verbena Benefits For Skin, What Level Does Onix Evolve, Moon Knight Volume 2,